Informacije javnega značaja

Objave po priporočilih SDH

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ, informacije javnega značaja objavljamo na spletni strani skupine Slovenske železnice