Informacije javnega značaja

Objave po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ - Poslovodne osebe

Izplačilo plače za poslovno uspešnost za leto 2023