V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ, informacije javnega značaja objavljamo na spletni strani skupine Slovenske železnice http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/mediji/informacije-javnega-znacaja

Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja za podjetja v skupini Slovenske železnice, razen podjetij SŽ – Infrastruktura, d. o. o. in SŽ – Potniški promet, d. o. o. je

Janez Krivec

Email: janez.krivec@slo-zeleznice.si

Telefon 01 29 14327.